Intermittent Living vertaalt de wetenschappelijke inzichten van de klinische PNI naar jouw leven. Intermittent Living streeft naar gezondheid in onze moderne, westerse wereld, door het sporadisch en strategisch inzetten van acute stressfactoren, of ‘hormetische prikkels’.

Intermittent Living is veel meer dan een maaltijd overslaan. Het is allesomvattend en gebaseerd op het helende effect van hormetische prikkels als intermittent drinking en fasting, sauna- en infraroodtherapie, therapeutische hypercapnie en hypoxie, en kortdurende extreme koude …

Evolutionair gezien dragen we als mens nog steeds dat gen van de jager-verzamelaars in ons. We zijn met andere woorden perfect geprogrammeerd om alles te (kunnen) doen wat ons in leven houdt in een omgeving vol uitdagingen, tegenslagen en acute stressprikkels. Van nature uit hebben we dus die stresserende omgeving nodig om intelligent, creatief en flexibel in het leven te staan. Zo ontwikkelden homo sapiens intellect, fysieke kracht en weerstand.

Maar de laatste 250 jaar hebben we onze omgeving aan onszelf en onze wensen aangepast. Modern comfort verving alle uitdagingen die onze ontwikkeling tot stand brachten. We moeten niet meer bewegen. We hoeven niet meer veel te denken. Korte momenten van omgevingsstress maakten plaats voor langdurige, innerlijke stress. Bovendien vonden we duizenden nieuwe chemische producten uit waaraan we niet zijn aangepast. Het gevolg? Een resem risicofactoren die chronische welvaartsaandoeningen hét probleem van deze tijd maken. Spieren die dunner en minder krachtig worden. Neuronen die verminderen in aantal. Een immuunsysteem dat zich tegen ons keert.

Intermittent Living is het antwoord op die chronische aandoeningen en ziekten. Een antwoord dat meer doet dan enkel symptoombestrijding. Het is een lifestyle op basis van PNI-principes. Het aanwenden van hormetische prikkels — dus: acute, geen chronische stress — beschermt ons. Deze bewezen en door onderzoek ondersteunde interventies herstellen je gezondheid op fysiek, mentaal en sociaal vlak.

‘What doesn’t kill you, makes you stronger.’